ARIMMINUM GREY OWL


Pluri Ch.Charon Šedá eminence
A71 Og P1, HD-A(0/0)

Aras z Jundrovského boru CS
A67 Og P1, B(1/1)
Aron z Jitcina dvora CS
A70 Og R1 P1, A(0/0)
Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1, A(0/0)
Brita od Pavlišina CS
A65 K1 Oh P1, A(0/0)
Brita ze Šedého dolu CS
A65 E1 Ob R1 P3, D(3/2)
Barry z Doušova dvora CS
A69 E3 Of P1, A(0/0)
Acarka Šedá stopa CS
As E3 Od P3
Dina z Banist'a CS
A64 E1 Of R1 P1, A(0/0)
Káj z Rosíkova CS
A65,5 Ob P1
Rep z Pohranic(ní stráže (F3)
A67,5 Of P1
Elba z Rosíkova CS
A65 C14 E1 Og P1
Tola z Pohranicní stráže
A60 E1 I10 Od P3
Brest z Pohranicní stráže
Astra z Pohranic(ní stráže
An E3 M3 Oh P3

Pluri Ch.Ambra Vlcí nadeje
A66 E1 F2 Og P3,HD-A(0/0)

MD-N/N free

Pluri Ch.Hasso z Kladenské záre CS
A68 E1 Of R1 P1, A(0/0)
Alan Brevnovská stopa CS
A68 Od P1, A(0/0)
Ben z Vlcí pláne CS
A67 E1 M5 Og P3, A(0/0)
Brita od Pavlišina CS
A65 K1 Oh P1, A(0/0)
Alma z Kladenské zár(e CS
As E3 Od P1, B(0/1)
Atos Salex CS
A73 E1 Of P1
Ara Vopa CS
As E1 Ob P3
Ch.Cira Volání rodu
A64 E1 M6 Oc P5, A(0/0)
Atos ze Šedého dolu CS
A67 E3 Of P1, A(0/0)
Barry z Doušova dvora CS
A69 E3 Of P1, A(0/0)
Aba Vopa CS
A68 D2 E1 Ob P3
Dyna ze Slivníku CS
A61 C2 E1 K1 Od P3, A(0/0)
Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1, A(0/0)
Aska Jimili CS
A64 C2 E1 Ob P3