ARIMMINUM ODETTE


Multi Ch.Eligo z Peronowki
A68 Od R1 P1, HD-A(0/0),ED-0

Hero z Rofa
A68,5 E1 Oh R1 P1, A(0/0)
Tambury z Rosikova
A66 K1 Of P1, A(0/0)
Ars z Vel'kej Fatry CS
A67 K1 Ob R1 P1
Bona ze Sedého dolu CS
A63.5 E1 F2 Od R1 P3
Elba z Rofa
A62.5 E1 K1 Oc R1 P3
Athos Chocholan
A65.5 Of R1 P3
Unka z Rosíkova CS
A63 E1 K1 Oh R1 P3
Multi Ch.Joly z Molu Es
A62 E1 Od R1 P1, A(0/0)
Ali Reolup
A71 K1,3 Og P1, A(0/0)
Amur z Dáblova kanonu CS
A66 K1 Of P1, A(0/0)
Bety Zeper CS
A64 E1 K1 Of P1, C(2/2)

Ch.Amalka od Bulizniku

A62E1Od R1 P1, A(0/0)

Ben z Vlcí pláne( CS
A67 E1 M5 Og P3, A(0/0)
Brita od Pavlišina CS
A65 K1 Oh P1, A(0/0)

Pluri Ch.Ambra Vlcí nadeje
A66 E1 F2 Og P3, HD-A(0/0)

MD-N/N free

Pluri Ch.Hasso z Kladenské záre CS
A68 E1 Of R1 P1, A(0/0)
Alan Brevnovská stopa CS
A68 Od P1, A(0/0)
Ben z Vlcí pláne CS
A67 E1 M5 Og P3, A(0/0)
Brita od Pavlišina CS
A65 K1 Oh P1, A(0/0)
Alma z Kladenské záre CS
As E3 Od P1, B(0/1)
Atos Salex CS
A73 E1 Of P1
Ara Vopa CS
As E1 Ob P3
Ch.Cira Volání rodu
A64 E1 M6 Oc P5, A(0/0)
Atos ze Šedého dolu CS
A67 E3 Of P1, A(0/0)
Barry z Doušova dvora CS
A69 E3 Of P1, A(0/0)
Aba Vopa CS
A68 D2 E1 Ob P3
Dyna ze Slivníku CS
A61 C2 E1 K1 Od P3, A(0/0)
Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1, A(0/0)
Aska Jimili CS
A64 C2 E1 Ob P3