ARIMMINUM H'INDIANACh.Jerry Lee z Molu Es
A72 Of P1,HD-A(0/0)

MD-N/N free

 

 

Ali Reolup
A71 K1,3 Og P1, HD-A(0/0)
Amur z Dáblova kanonu CS
A66 K1 Of P1, HD-A(0/0)
Atos Heol CS
A72 E1 Of P3
Ajka od Grandtnerov CS
A59 E1 F2 M2 Oc R1 P5
Bety Zeper CS
A64 E1 K1 Of P1, HD-C(2/2)
Ariel Lobos CS
A70 D5 Og P3, HD-A(0/0)
Exa Vopa CS
As Oh P1,HD- B(1/0)
Ch.Amálka od Buližníku CS
A62 E1 Od R1 P1, HD-A(0/0)
Abel z Molu CS
A70 E1 Of R1 P1, HDA(0/0)
Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1, HD-A(0/0)
Asta z Tondova CS
A63 E3 Of P3, HD-C(2/0)
Asta Brevnovská stopa CS
A62 Of R1 P1,HD- A(0/0)
Ben z Vlcí pláne CS
A67 E1 M5 Og P3, HD-A(0/0)
Brita od Pavlišina CS
A65 K1 Oh P1, HD-A(0/0)

Pluri Ch.Ambra Vlcí nadeje
A66 E1 F2 Og P3, HD-A(0/0)

MD-N/N free

Pluri Ch.Hasso z Kladenské záre CS
A68 E1 Of R1 P1,HD- A(0/0)
Alan Brevnovská stopa CS
A68 Od P1, HD-A(0/0)
Ben z Vlcí pláne CS
A67 E1 M5 Og P3, HD-A(0/0)
Brita od Pavlišina CS
A65 K1 Oh P1, HD-A(0/0)
Alma z Kladenské zá(e CS
As E3 Od P1, HD-B(0/1)
Atos Salex CS
A73 E1 Of P1
Ara Vopa CS
As E1 Ob P3
Ch.Cira Volání rodu
A64 E1 M6 Oc P5,HD- A(0/0)
Atos ze Šedého dolu CS
A67 E3 Of P1, HD-A(0/0)
Barry z Doušova dvora CS
A69 E3 Of P1, HD-A(0/0)
Aba Vopa CS
A68 D2 E1 Ob P3
Dyna ze Slivníku CS
A61 C2 E1 K1 Od P3, HD-A(0/0)
Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1, HD-A(0/0)
Aska Jimili CS
A64 C2 E1 Ob P3